If you are interested in a more valuable memento of your big day, you can choose from two Milo´s special art photography techniques:

Photopainting – is a unique manual editing and coloring of a black-and-white analog or digital negative. The output is a print on canvas (standard size 80 x 120 cm, can be finalized with e.g. an airbrush), or a large-scale color photo produced by the RA-4 chemical process (mostly 60 x 90 cm), cast in resin.

Platinum printing – the most durable method of making a black-and-white photograph from a digital negative, which Milo completes with delicate manual coloring. Photos are made on special cotton cardboard, up to 45 x 65 cm in size.

Due to the wide range of options, an individual price calculation must be requested.

 

 

Pokud máte zájem o hodnotnější památku na Váš velký den, můžete si vybrat ze dvou speciálních technik umělecké fotografie, kterými se Milo zabývá:

Photopainting – jedná se o unikátní ruční úpravu a kolorování černobílého analogového nebo digitálního negativu. Výstupem je tisk na plátno (běžný rozměr 80 x 120 cm), který je možno finalizovat např. airbrushem, nebo velkoplošná barevná fotografie vyvolaná chemickým procesem RA-4 (většinou rozměru 60 x 90 cm), zalitá do pryskyřice.

Platinový tisk – metoda nejtrvanlivějšího zhotovení černobílé fotografie z digitálního negativu, kterou Milo doplňuje jemným ručním kolorováním. Fotografie se zhotovují na speciální bavlněný karton, do rozměru 45 x 65 cm.

Vzhledem k široké škále možností je třeba vyžádat si individuální cenovou kalkulaci.